ثبت تغییرات شرکت

در طول سال اکثر شرکتها تغییراتی را در شرکت اعمال می کنند که نیاز به ثبت تغییرات شرکت خود در اداره ثبت شرکتها دارند تا کار خود را به صورت کاملا قانونی پیش ببرند و در نهایت بعد از ثبت تغییرات شرکت در اداره کل و تایید نهایی در روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی آگهی شود .

در کل در طول فعالیت یک شرکت می تواند هر لجظه تغییراتی را در ساختار شرکت ایجاد کند که شامل مواردی مانند : تغییر آدرس شرکت ( به دلیل اجاره مکان شرکت اکثر شرکت ها این تغییر را همه ساله دارند ) , تغییر موضوع فعالیت ( بیشتر شرکتها در طول مدت فعالیت وارد بخشهایی دیگر تجاری می شوند که در این صورت نیاز به تغییر موضوع شرکت دارند ) , تغییر نام شرکت ( به ندرت اتفاق می افتد که شرکتی نام خود را تغییر دهد مگر اینکه شرکت به صورت کلی به افراد دیگری انتقال پیدا کرده باشد) , تغییر اعضای هیئت مدیره , مدیر عامل و … ( تغییرات سمت در یک شرکت بیشتر اتفاق می افتد).

ثبت تغییرات شرکت